Startsida
Huset
Praktisk Information
  Ordningsregler
  Fastighetsförvaltning
  Tvättstugan
  Förråd
  Grovsoprum
  Kabel TV
  Internet
  Trappstädning
  Ombyggnation
Ekonomi
Kontakt
Mäklarinformation
Länkar
Bilder
Ombyggnation av lägenhet

Ombyggnation av lägenhet

Alla ombyggnationer/renoveringar måste anmälas till styrelsen via vår fastighetsförvaltare, som tar ställning till om åtgärderna kan godkännas. Undantaget är enklare åtgärder såsom målning och tapetsering. Normalt sett ger inte styrelsen tillstånd att genomföra förändringar som berör bärande konstruktioner, som väsentligt förändrar lägenheten, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Att styrelsen godkänner åtgärder/förändringar innebär inte att den övertar ansvaret för utförandet. Det är alltid bostadsättshavaren som har det fulla ansvaret för åtgärderna.

Blankett för anmälan ombyggnation Blankett för anmälan ombyggnation

Posta underskriven blankett och eventuellt kompletterande underlag till fastighetsförvaltare.