Startsida
Huset
Praktisk Information
  Ordningsregler
  Fastighetsförvaltning
  Tvättstugan
  Förråd
  Grovsoprum
  Kabel TV
  Internet
  Trappstädning
  Ombyggnation
Ekonomi
Kontakt
Mäklarinformation
Länkar
Bilder
Grovsoprum

Grovsoprum

Till grovsoprummet kommer man via dörren bakom hissen alternativt via sidoentrén. Grovsoprummet är endast ämnad för föreningens boende (lokalhyrarna har med andra ord ett eget soprum)

Sopor får endast placeras i utmärkta behållare i grovsoprummet. Placeras sopor utanför behållarna tvingas föreningen betala extra för detta. Man skiljer på brännbart och icke brännbart material. Det är inte meningen att grovsoprummet ska användas för hushållsavfall. Detta slängs istället i soptrumman som nås via trapphuset.

För allas trevnad försök att hålla ordning och reda i grovsoprummet. För övriga bestämmelser om grovsoprummet se ordningsreglerna.