Startsida
Huset
Praktisk Information
Ekonomi
Kontakt
  Styrelsen
  Fastighetsförvaltning
  Kameral förvaltare
  Webmaster
Mäklarinformation
Länkar
Bilder
Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning

Föreningen har ett avtal med Stadens Fastighetsförvaltning Stockholm AB för förvalning av vår fastighet.
De anlitas även vid behov för upphandling och drift av projekt.

Kontakt

Vår förvaltare når ni för frågor som inte rör hyresavier och betalningar. (Dessa hanteras av Frubo)

För felanmälan se avsnittet längre ned på sidan.

  • Vår kontaktperson: Henrik Hildemo
  • Telefon: 08-38 48 18
  • Email: info@stadensforvaltning.se

Felanmälan

Upptäcker du brister i din lägenhet som du inte ansvarar för själv enligt stadgarna eller brister i gemensamma delar i fastigheten. Då anmäler du detta via Stadens Fastighetsförvaltning webbformulär.

Det kan till exempel vara droppande kranar, fel på en tvättmaskin i tvättstugan, trasig belysning i trapphus eller liknande.

Normal felanmälan via webbformulär

Normal felanmälan som ej är akut görs via Stadens Fastighetsförvaltnings webbformulär

Akuta fel utanför kontorstid

Om du upptäcker ett fel i din lägenhet eller i fastigheten som du bedömer som akut under natt eller helg ska du ringa fastighetsjouren.

Akuta fel kan till exempel vara fel på elanläggningen i lägenheten, stopp i toalettstolen, stopp i golvbrunnen i badrum med stigande vatten eller vattenläckage.

  • Jourservice: BK Fastighetsservice
  • Telefon: 08-714 82 10