Startsida
Huset
Praktisk Information
  Ordningsregler
  Fastighetsförvaltning
  Tvättstugan
  Förråd
  Grovsoprum
  Kabel TV
  Internet
  Trappstädning
  Ombyggnation
Ekonomi
Kontakt
Mäklarinformation
Länkar
Bilder


Praktisk Information

Här samlas all praktiskt information rörande huset för oss som bor här.

Vem hjälper mig med vad?

Som bostadsrättsägare ansvarar man för sin egen lägenhet. Går spisen sönder eller liknande är det med andra ord bostadsrättsinnehavarens enskilda problem. Om man vill tillkalla service eller ej, är bostadsrättsinnehavarens ensak och denne betalar även för besöket.

Blir det däremot problem med exempelvis hissen, trasiga lampor i trapphuset och liknande är det föreningens problem. Kontakta då vår fastighetsförvaltare Storholmen Förvaltning AB som sedan avgör om fastighetsservice bör tillkallas eller inte.

Vid akuta problem så kontaktas Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB. Se kontaktuppgifter på vår sida om fastighetsförvaltare

Den kamerala förvaltningen hjälper dig med frågor som exempelvis taxeringsvärdet på din bostadsrätt samt praktiska detaljer kring avgiftsinbetalning.