Startsida
Huset
Praktisk Information
Ekonomi
  Stadgar
  Årsredovisning
  Andrahandsuthyrning
  Fullmakt
  GDPR
Kontakt
Mäklarinformation
Länkar
Bilder
GDPR

GDPR

Bakgrund

Styrelsen har med anledning av bland annat översvämningen i källaren ansett att det är av vikt för styrelsen att kunna kontakta bostadsrättsinnehavare med kort varsel ifall något akut eller oväntat händer i fastigheten. Det kan även vara av intresse att kommunicering och kallelse till årsstämmor etc. sker via mejl eller telefon/sms.

Den 25 maj trädde nya personuppgiftslagen GDPR i kraft. Den innebär att Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 har ett ansvar för lagring av sina medlemmars/bostadsrättsinnehavares personuppgifter.

Styrelsen har därför beslutat att begära in bostadsrättsinnehavares mejladress och telefonnummer och godkännande för att kunna lagra dessa uppgifter enligt GDPR. Att lämna sina uppgifter är frivilligt, men det underlättar både för styrelsen och för bostadsrättsinnehavare om styrelsen kan kontakta bostadsrättsinnehavare så fort som möjligt om något oväntat eller akut skulle hända.

Hantering och lagring av personuppgifter

Föreningen registrerar och lagrar dinax personuppgifter för att kunna kontakta medlem/bostadsrättsinnehavare om något akut händer i fastigheten, kallelse till stämma eller i andra fall som kan vara av betydelse. När medlem/bostadsrättsinnehavare flyttar raderas uppgifterna. Uppgifterna lämnas inte vidare utan hanteras endast inom styrelsen. Medlem/bostadsrättsinnehavare kan när som helst begära att uppgifterna raderas genom att mejla till styrelsen@jordgubben20.se

Vi samlar bara in uppgifter som är relevanta för att administrera medlemskap. Därför är det av vikt att vi har medlemmars/bostadsrättsinnehavares telefonnummer och mail. Vi behöver ha korrekta uppgifter och uppdaterade uppgifter av er för att inte spara på onödiga uppgifter som inte längre är aktuella.

Godkännande av lagring av kontaktuppgifter

Vänligen fyll i blanketten för lagring och antingen maila eller posta i föreningens brevlåda.

Öppna fullmakt vid föreningsstämma i Microsoft Word Öppna fullmakt vid föreningsstämma i Acrobat Reader Godkännande av lagring av kontaktuppgifter