Startsida
Huset
Praktisk Information
Ekonomi
  Stadgar
  Årsredovisning
  Andrahandsuthyrning
  Fullmakt
  GDPR
Kontakt
Mäklarinformation
Länkar
Bilder
Fullmakt

Fullmakt

Fullmakt att företräda vid föreningsstämma

Den som inte kan närvara på stämman kan rösta genom att lämna fullmakt. Endast medlems make, sambo eller annan medlem får vara ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. .

Öppna fullmakt vid föreningsstämma i Microsoft Word Öppna fullmakt vid föreningsstämma i Acrobat Reader Fullmakt vid föreningsstämma