Startsida
Huset
  Historik
  Närmiljö
  Underhåll & Renovering
Praktisk Information
Ekonomi
Kontakt
Mäklarinformation
Länkar
Bilder
Underhåll & Renovering

Underhåll & Renovering

2023

 • Installation av ett nytt nyckelfritt passersystem med taggar eller brickor för inpassering till entréplan och källare. Porttelefon för att kunna öppna porten via mobil. Automatiska dörröppnare för att enkelt kunna ta ner cyklar till cykelförvaringen i källaren.
 • Montering av förbättrad taksäkerhet för att uppfylla nya säkerhetskrav vid takarbete.

2022

 • Helrenovering av tvättstuga inklusive nya tvättmaskiner och torkskåp.
 • Flytt av ett antal förråd i källaren för att ge plats för ny cykelförvaring.
 • Nytt utrymme för cykelförvaring och barnvagnar i källaren med ommålade väggar och ny golvbeläggning.

2021

 • Byte av innergrind i hissen till automatisk dörröppnare.
 • Hyreslokal Quickrent biluthyrning - Översyn och renovering av vattenledningar.
 • Hyreslokal Bistro Eker - Övertar hyreslokalen för smycken och slår ihop lokalerna till en. Renoverar båda och öppnar Eker Bistro. I och med detta har föreningen numera sex hyreslokaler mot tidigare sju.
 • Hyreslokal Skomakare - Renovering av golv och pentry.

2020

 • Godkänd OVK för bostäder.
 • Ventilationsåtgärder inför OVK.

2019

 • Energideklaration utfördt
 • Radonmätning utförd med godkänt resultat
 • Stamspolning i husets samtliga stammar
 • Ny torktumlare i tvättstugan

2018

 • Renovering och målning av alla fönster mot Fleminggatan

2017

 • Renovering och målning av alla fönster mot Celciusgatan och mot innergården

2016

 • Byte av värmekablar på tak och i stuprännor mot innergården har färdigställts
 • Renovering av entrén. Nytt entréparti som också flyttats ut i liv med huskroppen.

2015

 • Ramp i trapphus ombyggd för att passa alla barnvagnar
 • Byte av värmekablar på tak och i stuprännor mot gatan
 • Nytt värme/ventilationsaggregat, Lokal 6

2014

 • Hiss helrenoverad och moderniserad
 • Rökgasfläktar installerade, samt stegar/gångbro
 • Nya säkerhetsdörrar källare, samt säkerthetskarmar
 • Stamspolning
 • Ny fettavskiljare för restauranger, (Lokal 1 och 8)
 • OVK för bostäder
 • Målning källaringång, epoxi golv, samt väggskydd
 • Renovering och byte av soprum
 • Nytt värme/ventilationsaggregat, Lokal 4
 • Renovering golv och golvbrunnar i Lokal 1
 • Nytt värme/ventilationsaggregat, Lokal 1

2013

 • Renovering cykelställ
 • OVK-genomgång och ventilationsåtgärder

2012

 • Renovering av ytskikt på kungsbalkong, lgh 1407

2011

 • Försäljning av hyresrätt 1306

2010

 • Fettavskiljaren flyttas tillbaka till sin ursprungliga plats
 • Tilluftsventilerna renoveras/byts ut
 • Ny inredning i hissen

2009

 • Ommålning av trapphuset
 • Tätning av rökkanaler
 • Målning fotränna på taket
 • Lågenergiarmaturer med rörelsesensorer i trapphuset

2008

 • Borttagande av lanterniner och nytt tätskikt gården
 • Cykelställ med tak på gården
 • Relining stammar hos lokalhyrsgästernana
 • Justering av radiatorventilerna för jämnare värmedistribution
 • Flytt restaurangfläkt till taknock
 • Flytt fettavskiljaren till bredvid värmecentralen

2007-2008

 • Upplåtelse ca 125 kvm råvind på plan 7 (lgh 171)
 • Stambyte i Lokal 1
 • Renovering omklädningsrum i källaren tillhörande Lokal 1
 • Nytt yttertak till huskroppen på plan 7
 • Iordningställande av 37 nya förråd i källaren

2007

 • Ny värmecentral i källaren
 • Installation 3-glas i fönster utan isolerglas

2006

 • Upplåtelse 52 kvm råvind plan 5 (lgh 157)
 • Nytt yttertak huskroppen med 5 plan
 • Iordningställande av 8 nya förråd i källaren

2005

 • Ommålning och renovering ytterfönster och balkongdörrar
 • Ny entrédörr

2004

 • Stambyte källaren och ommålning
 • Elstigar med jordade uttag

2003-2004

 • Stambyte samtliga lägenheter

1990-talet

 • Isolerglas mot Fleminggatan

1988

 • Fasadrenovering

1986

 • Ombyggnad soprummet

1980-talet

 • Installation fjärrvärme

1972

 • Renovering burspråk
 • Renovering balkongskärmar
 • Renovering altan- och balkongbeläggning